Abstract #1854

 ABSTRACT   05/2021

A Fc competent anti human TIGIT blocking antibody BGBA1217 elicits strong immune responses and potent antitumor efficacy in pre clinical models

Xin Chen, Liu Xue, Xiao Qi Liu, Jing Zhang, Lei Jiang, Sha Liu, Hongjia Hou, Qing Zhu, Bin Jiang, Lijie Zhang, Xiaosui Zhou, Jie Ma, Yucheng Li, Wei Jin, Min Wei, Zhirong Shen, Mike Liu, Kang Li, Tong Zhang
Mar 31, 2021

Rating

Rate this resource